Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Nou deiminari el proper dia: 17-02-2020 a les 12:00:00

03-02-2020

Títol: [CANVI DE DATA]Nou servei europeu de Blockchain - EBSI

Data: 17/02/20

Lloc: Laboratori 231

Conferenciant: Sr. Llus Alfons Ario Martn

Professor/a organitzador/a: Jordi Castell Roca

Institució: Universitat Rovira i Virgili

Idioma: [CANVI DE DATA]Nou servei europeu de Blockchain - EBSI

Més informació a https://deim.urv.cat/serveisiactivitats/deiminaris/