Codis, Privadesa i Combinatòria Algebraica
Aquest grup de recerca centra la seva atenció en les aplicacions de la matemàtca discreta a la teoria de codis, la privadesa, la criptografia, etc., així com a temes més teòrics com la geometria algebraica, la geometria finita o la combinatòria algebraica i enumerativa.

Podeu trobar més informació a http://crises-deim.urv.cat/~mbras/coprica.
Membres del grup
Línies de Recerca
Publicacions més rellevants
  • Bras, M. Fibonacci-Like Behavior of the Number of Numerical Semigroups of a Given Genus, Semigroup Forum, Springer, Vol 76(2), pp. 379-384, 2008.
  • Stokes, K. and Bras, M. Optimal Configurations for Peer-to-Peer User-Private Information Retrieval, Computers and Mathematics with Applications, Elsevier, Vol. 59(4), pp. 1568-1577, February 2010. ISSN: 0898-1221.
  • Domingo, J., Bras, M., Wu, Q. and Manjón J. User-Private Information Retrieval Based on a Peer-to-Peer Community, Data and Knowledge Engineering, Elsevier, Vol. 68(11), pp. 1237-1252, November, 2009. ISSN:0169-023X.
  • Farràs, O., Martí-Farré, J., and Padró, C. Ideal Multipartite Secret Sharing Schemes, Acceptat al Journal of Cryptology. Versió completa de l'article publicat a: Advances in Cryptology - EUROCRYPT 2007, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4515/2007, 2007, 448-465.
  • Bras, M. and O'Sullivan, M.E. The Correction Capability of theBerlekamp-Massey-Sakata Algorithm with Majority Voting, Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing, Springer, Vol. 17, N. 5, pp. 315-335, October 2006. ISSN: 0938-1279
Tesis doctorals
  • Klara Stokes, Combinatorial structures for Peer-to-peer User-Private Information Retrieval. [ Data de lectura estimada: 01-02-2011. ] Directora: Maria Bras Amorós.
  • Albert Vico Oton, On codes and Privacy. [ Data de lectura estimada: 15-12-2012 ] Directora: Maria Bras Amorós.