Matemàtica Discreta
Aquest grup de recerca centra la seva activitat en l'estudi d'estructures matemàtiques discretes, prestant especial interès a problemes relacionats amb la teoria de grafs i hipergrafs.
Membres del grup
Línies de Recerca
Publicacions més rellevants
  • Rodríguez, J.A. On the Laplacian spectrum and walk-regular hypergraphs, Linear and Multilinear Algebra, Vol. 51(3), pp. 285-297, 2003.
  • Rodríguez, J.A. and Sigarreta, J. M. On the Randic index and conditional parameters of a graph, MATCH Commun. Math. Comput. Chem., Vol. 54(2), pp. 403-416, 2005.
  • Estrada, E. and Rodríguez, J.A. Subgraph centrality in complex networks, Physical Review E, Vol. 71(5) 056103, 2005, 9 page.
  • Rodríguez, J.A., Kamisalic, A. and Domingo, J. On reliability indices of communication networks. Computers and Mathematics with Applications, Vol. 58 (7), pp. 1433-1440, 2009.
  • Sigarreta, J.M., Gonzalez, I., Bermudo, S. and Rodríguez, J.A. Partitioning a graph into offensive k-alliances. Discrete Applied Mathematics, Vol. 159(4), pp. 224-231, 2011.
Tesis doctorals
  • José María Sigarreta Almira, Aliances en grafs. [ Data de lectura: 01-06-2007. ] Director: Juan Alberto Rodríguez Velázquez.
  • Ismael González Yero, Contribution to the study of alliances in graphs [ Data de lectura: 01-11-2010. ] Director: Juan Alberto Rodríguez Velázquez.
  • Dorota Kuziak, Resolvability and strong resolvability in product graphs [ Data Estimada: Desembre 2013. ] Director: Juan Alberto Rodríguez Velázquez.