Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Grup de recerca: Discrete Mathematics - Matemtica Discreta

Nom

Discrete Mathematics - Matemtica Discreta

Web

http://deim.urv.cat/~discrete-math/RGoDM/index.html

Investigador principal

RODRGUEZ VELZQUEZ, Juan Alberto

InvestigadorsEnglish


Interessos

This research group focuses on the study of discrete mathematical structures, paying particular attention to issues related to graph theory and hypergraph theory.

Paraules Clau

Graph eigenvalues; graph topological descriptors; centrality measures; domination in graphs; alliances in graphs; metric dimension.

Català


Interessos

Aquest grup de recerca centra la seva activitat en l'estudi d'estructures matemtiques discretes, prestant especial inters a problemes relacionats amb la teoria de grafs i hipergrafs.

Paraules Clau

Autovalors en grafs; descriptors topolgics en grafs, mesures de centralitat en grafs, aliances en grafs; dominaci en graf