Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Deiminari

Títol

Desplegament d'un sistema biomtric real

Conferenciant

Carole Pellegrino

Professor/a organitzador/a

Francesc Serratosa

Institució

Sagem-securit

Data

22-04-2010 10:00

Resum

Sagem-Securit s una empresa lder en desplegaments biomtrics i sistemes de seguretat. Carole Pellegrino ens descriur detalls d'aquests sistemes, les estratgies i poltiques a seguir i dificultats trobades en exemples reals a gran escala. http://www.sagem-securite.com/

Lloc

Laboratori 231

Idioma

Angls