Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Deiminari

Títol

[Lloc: sala d'actes FCEP] MatemáTICas 2.0: investigar matemáticas en las aulas

Conferenciant

Antonio Pérez

Professor/a organitzador/a

Carme Olivé Farré

Institució

Instituto de Tecnologías Educativas (ITE) del Ministerio de Educación

Data

21-01-2012 17:45

Resum

Lloc

Sala d'actes FCEP

Idioma

Castellà