Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Deiminari

Títol

SIMOIL: programa computacional per a la predicci de l?evoluci de vessaments de petroli

Conferenciant

Dr. Ildefonso Cuesta Romeo (Professor Titular d'Universitat)

Professor/a organitzador/a

Institució

Universitat Rovira i Virgili

Data

04-02-2004 16:00

Resum

SIMOIL s un codi computacional desenvolupat per membres del grup ECoMMFiT per simular l?evoluci espacial i temporal de vessaments accidentals de cru en medi martim. El codi t en compte els efectes ocasionats pel vent, marees i corrents, l?augment de superfcie de la taca de petroli i l?evaporaci, tamb l?acumulaci i la dispersi al llarg de les costes. Aquest programa est escrit en llenguatge FORTRAN i inclou les rutines de generaci de les xarxes computacionals, els mduls de clcul corresponents a la discretitzaci en diferencies finites de les equacions de transport de la taca de petroli i la seva soluci mitjanant els algoritmes d?integraci espacial i temporal i les rutines grfiques de presentaci de resultats.

Lloc

Sala de DEIMinaris (Laboratori de recerca 134)

Idioma

Catal