Laboratoris del deim: Deim PFC

La llista de laboratoris.
Laboratori anterior: Deim VII
Laboratori següent:

PFC: Deim PFC

Maquinari:
Aquest laboratori és destinat a alumnes que realitzen el projecte de final de carrera.
Per a poder-hi accedir contacteu amb el responsable de pfc: Montse García