Els laboratoris del deim

per fer: localització dels laboratoris.

Deim I Laboratori 210 
Deim II Laboratori 209 
Deim III Laboratori 208 
Deim IV Laboratori 207Robňtica
Deim V Laboratori 205Hardware
Deim VI Laboratori 115 
Deim VII Laboratori 116 
Deim111 Laboratori 111 
Deim PFC(Sala de pfc)