Programari dels laboratoris del deim:Blender

La llista de programes.

Programa anterior: Biometria. Demos de Neurotec
Programa següent: Clips

NomVersióDescripcióMidaS.O.Comentaris
Blender 2.67b 138 windows Necessita python

Llista d'url relacionades amb aquest programa:
  • còpia local 32-bit (/~ajuda.deim/programari/2015-restringit/blender-2.75a-windows32.msi)
  • pàgina principal (http://www.blender.org/download/get-blender/)
  • còpia local 64-bit (/~ajuda.deim/programari/2015-restringit/blender-2.75a-windows32.msi)
  • Aquest programa no consta com a requeriment de cap assignatura.

    Aquest programa no consta que estigui instal.lat a cap imatge!!