Programari dels laboratoris del deim:ESOM

La llista de programes.

Programa anterior: Eclipse IDE for Java EE Developers
Programa següent: FuzzyTech

NomVersióDescripcióMidaS.O.Comentaris
ESOM 1.1 Databionic ESOM tools 0 windows PATH = C:Archivos de programaJavajdk1.6.0_11bin;C:Archivos de programaESOMbin

Llista d'url relacionades amb aquest programa:
  • còpia local (/~ajuda.deim/programari/2017-restringit/esom-1.1-installer.jar)
  • pàgina principal (http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=127046&package_id=139030&release_id=579142)
  • Aquest programa no consta com a requeriment de cap assignatura.

    Aquest programa no consta que estigui instal.lat a cap imatge!!