Programari dels laboratoris del deim:7-Zip

La llista de programes.

Programa anterior:
Programa següent: Adobe Acrobat Reader XI

NomVersióDescripcióMidaS.O.Comentaris
7-Zip 16.04 Compressor/Descompressor de fitxers 4 windows

Llista d'url relacionades amb aquest programa:
  • còpia local 32-bit (/~ajuda.deim/programari/2016-restringit/7z1604.exe)
  • pàgina principal (http://www.7-zip.org)
  • còpia local 64 bits (/~ajuda.deim/programari/2016-restringit/7z1604-x64.exe)
  • Aquest programa no consta com a requeriment de cap assignatura.

    Aquest programa no consta que estigui instal.lat a cap imatge!!