Programari dels laboratoris del deim:Java Me SDK

La llista de programes.

Programa anterior: Java EE SDK
Programa següent: Java SE

NomVersióDescripcióMidaS.O.Comentaris
Java Me SDK 3.4 50 windows

Llista d'url relacionades amb aquest programa:
  • còpia local (/~ajuda.deim/programari/2014-restringit/oracle-jmesdk-3-4-rr-win32-bin.exe)
  • pàgina principal (http://www.oracle.com/technetwork/java/embedded/javame/javame-sdk/downloads/index.html)
  • Aquest programa no consta com a requeriment de cap assignatura.

    Aquest programa no consta que estigui instal.lat a cap imatge!!