Programari dels laboratoris del deim:Oracle Database Express Edition

La llista de programes.

Programa anterior: Opera
Programa següent: Oracle SQL Developer

NomVersióDescripcióMidaS.O.Comentaris
Oracle Database Express Edition 11g Release 2 Sevidor d'Oracle 0 windows

Llista d'url relacionades amb aquest programa:
  • còpia local (/~ajuda.deim/programari/2015-restringit/OracleXE112_Win64.zip)
  • pàgina principal (http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-edition/downloads/index.html)
  • Afegitó crea BD per BDO (/~ajuda.deim/programari/2015-restringit/crea_bd.sql)
  • Aquest programa no consta com a requeriment de cap assignatura.

    Aquest programa no consta que estigui instal.lat a cap imatge!!