Programari dels laboratoris del deim:MongoDB

La llista de programes.

Programa anterior: Modelio
Programa següent: Mozilla Firefox

NomVersióDescripcióMidaS.O.Comentaris
MongoDB 3.6.3 Base de dades 0 windows Cal Instal.lar el Compass apart

Llista d'url relacionades amb aquest programa:
  • còpia local (/~ajuda.deim/programari/2017-restringit/mongodb-win32-x86_64-enterprise-windows-64-3.6.3-signed.msi)
  • pàgina principal (https://www.mongodb.com/)
  • còpia local Compass (/~ajuda.deim/programari/2017-restringit/mongodb-compass-1.12.2-win32-x64.exe)
  • Aquest programa no consta com a requeriment de cap assignatura.

    Aquest programa no consta que estigui instal.lat a cap imatge!!