Universitat Rovira i Virgili

laboratori deim6 / Lab 115

laboratoris
deim1(210)   deim2(209)   deim3(208)   deim4(207)   deim5(205)   deim6(115)   deim7(116)   deim9(111)   

  • 20 llocs de treball
  • ordinador: Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz + 8gb de ram
  • projector: mitsibishi xl5u 1024x768
  • pissarra de guix de 5,5m
  • sistema d'imatges: deimbo
  • monitor hp 22"

15 assignatures: BD C FP FP2 FSO IA IPO LF MP PR SD SO SX TAP

horaris d'aquest laboratori