Universitat Rovira i Virgili

laboratori deim7 / Lab 116

laboratoris
deim1(210)   deim2(209)   deim3(208)   deim4(207)   deim5(205)   deim6(115)   deim7(116)   deim9(111)   

  • 12 llocs de treball
  • ordinador: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz + 3,5gb de ram
  • projector: sony vpl-ex5 1280x800
  • pissarra de guix de 5m
  • sistema d'imatges: rembo
  • monitor aoc 22"

11 assignatures: AC ASSD C CT FSO IB IF IPO MV SM SVI

horaris d'aquest laboratori