Courses in Universitat Rovira i Virgili

  1. Metodologies de la Programació (Programming Methodologies) Grau Enginyeria Informàtica, 2017/18... (coord)

  2. Enginyeria de Llocs Web (Website Engineering) Grau Enginyeria Telemàtica/Sistemes i Serveis de Telecomunicacions, 2016/17 - ... (coord)

  3. Xarxes de Dades (Data Networks) Grau Enginyeria Informàtica / Telemàtica, 2014/15 - ... (coord)

  4. Serveis Multimèdia (Multimedia Services) Grau Enginyeria Telemàtica/Sistemes i Serveis de Telecomunicacions, 2012/13 - ... (coord)

  5. Recerca i Emprenedoria en Enginyeria Informàtica (Research and Entrepreneurship in Computer Science and Engineering) Màster en Enginyeria Informàtica: Seguretat i Sistemes Intel·ligents, 2012/14 - ... (coord)

  6. Sistemes d'Informació en les Organitzacions (Information Systems in Organizations) Grau Enginyeria Informàtica, 2012/13 - 2014/15

  7. Introducció a la Recerca (Introduction to Research) Màster en Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents, 2006/07 - 2012/13 (coord)

  8. Xarxes de Computadors I (Computer Networks I) Segon Cicle Enginyeria Informàtica, 2005/06 - 2008/09 (coord)

  9. Xarxes i Serveis (Networks and Services) Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2005/06 - 2011/12 (coord)

  10. Sistemes Informàtics II (Computer Systems II) Segon Cicle Enginyeria Informàtica, 2004/05

  11. Transmissió de Multimedia (Multimedia Transmission) Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2004/05 - 2011/12 (coord)

  12. Fonaments d'Informàtica (Introduction to Informatics) Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Electricitat, 2004/05 (coord)

  13. Computadors (Computers) Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes/Gestió, 2003/04 - 2005/06

  14. Estructura de Computadors I (Computer's Structure I) Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, 2003/04

[top]

Courses in Universitat Oberta de Catalunya

  1. Fonaments Tecnològics de la Societat de la Informació (Technological Foundations of the Information Society) Màster en Societat de la Informació, 2004/05 - ...

  2. Seguretat en Xarxes de Computadors (Security in Computer Networks) Enginyeria Informàtica/Telemàtica, 2004/05 - ...

  3. Treball Fi de Carrera (Final Degree Project) Enginyeria Informàtica, 2003/04 - 2007/08

[top]

PhD theses advised

  1. APANICU 1.0: Sistema automàtic per a la valoració del dolor dels nounats ingressats a les unitats de cures intensives Josep Oriol Casanovas Marsal, co. Montserrat García Martínez, 20/06/2017, A cum laude

  2. Robust Analysis and Protection of Dynamic Scenes for Privacy-aware video surveillance Hatem A. Rashwan, co. Domenec Puig, 26/05/2014, A cum laude

[top]

Master theses advised

  1. Analysis of Cry in Neonatal Intensive Care Units Manh Chinh Dang, Master en Enginyeria de la Seguretat i Intel·ligència Artificia, Universitat Rovira i Virgili, 2017

  2. Generació de claus criptogràfiques a partir de la veu Cristian Requena Barreda, Master Universitari de Seguretat en les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Universitat Oberta de Catalunya, 2013/14

  3. Generating Crypto Keys from Voice Dolores Blanco, Master Universitari de Seguretat en les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Universitat Oberta de Catalunya, 2013/14

  4. Privadesa en els serveis de la Internet Social José Luis Lagunas, Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat, Universitat Rovira i Virgili, 2008/09

  5. Robustesa del marcatge d'àudio digital enfront la inserció de veu en off Carlos Saura Arasa, Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat, Universitat Rovira i Virgili, 2008/09

  6. Anàlisi i simulació de protocols segurs per RFIDs Daniel Álvarez, Miquel Clariana - co. Agusti Solanas, Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat, Universitat Rovira i Virgili, 2007/08

  7. Seguretat i Privadesa en MANETs Jesús Manjon, Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat, Universitat Rovira i Virgili, 2007/08

  8. Estat de l'art e la seguretat i privadesa en RFID Jordi Aragonès Vilenna, Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat, Universitat Rovira i Virgili, 2006/07

[top]

Final degree projects advised

  1. Desenvolupament d'una aplicació per a la recuperació d'informació i introducció d'alertes en un sistema de gestió d'incidents amb nens i nenes afectats per autisme Marta Gutiérrez Ponce, Enginyeria Telemàtica, 2016/17

  2. Estudi de l'ús de balises per a sistemes de localització en interiors Eudald Brull Anguera, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2016/17

  3. Museu de l'ETSE amb realitat augmentada Xavier Pàmies Montaña, Enginyeria Telemàtica, 2015/16

  4. Sistema de monitorització i avaluació de serveis de neteja per mitjà de dispositius mòbils Antoni Rovira, Enginyeria Informàtica (2n cicle), 2015/16

  5. Protocol d'actuació en casos de nens autistes David Canela Llauradó, Grau Enginyeria Telemàtica, 2014/15

  6. Disseny i implementació d'un sistema d'informació per analitzar el dolor en nounats en UCIs neonatals Èdgar Batista de Frutos, Grau Enginyeria Informàtica, 2014/15

  7. Proyecto R2B Adrián Lara Pérez, Grau Enginyeria Informàtica, 2014/15

  8. Estudio y realización de streaming en diversas plataformas Alejandro Manilla, Grau Enginyeria Telemàtica, 2014/15

  9. Veu IP amb Asterisk Gerard Reverté Brusca, Grau Enginyeria Telemàtica, 2014/15

  10. Aplicación Android para Transportes Públicos Hao Wu, Grau Enginyeria Telemàtica, 2014/15

  11. Apli de trobades amb Phonegap Gerard Carles Sicart, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2013/14

  12. CamNotify: Aplicació per al registre i monitorització de càmeres de vigilància Marc Vives Segarra, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2012/13

  13. Servidor web per a la protecció de conjunts de dades Gerard Gutiérrez Vidal, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2011/2012. co. Agusti Solanas

  14. Disseny i implantació d'una emissora de ràdio local Eduard Bernat Magriñà, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2011/2012

  15. Gestió d'intercanvis de productes del camp basada en Internet i mòbils Ingrid Oliveres Turmo, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2011/2012

  16. Disseny i gestió de qüestionaris web en seguretat TIC Pere Llorens Vernet, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2011/2012

  17. Monitoratge i control informàtic d'una explotació porcina Eloy Villa Fernández, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2010/11

  18. Disseny i implementació d'un sistema de gestió i venda de productes porcins Ferran Alaman Escolà i Carles Soronellas Vilalta, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, curs 2010/11

  19. Unitat mòbil per a una televisió local Josep M Bernat Berenguer, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2009/10

  20. Estudi de solucions per a integrar domòtica en un edifici Xavi Miquel Clarimon, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2009/10

  21. Disseny i implementació d'un gestor de continguts per a Internet TV Pau Arrastraria Orti, Joan Vicens Campos Barberà, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2009/10

  22. Emulador de centraleta telefònica i simulador de capacitat Antoni Martí Arques, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2008/09

  23. Sistema de televisió IP per a la URV Ramon Tomàs Castellà, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2008/09

  24. Disseny d'un estudi d'enregistrament Alex Vizcaino Luna, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2008/09

  25. Xarxa de telecomunicacions per a un tramvia interurbà Jordi Beltran Balanyà, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2008/09

  26. Estudi i Projecte de Serveis de Xarxa Sense Fils a El Molar Alexis Reales i Oriol Serres, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2007/08

  27. Empresas y servicios de telecomunicaciones Bernardo Martínez Blas, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2007/08

  28. Disseny i implementació d'una eina per a la planificació i la publicació de l'oferta docent de la Universitat Rovira i Virgili en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior Jordi Samarra Alegre, Enginyeria Informàtica, 2007/08

  29. Servidor per al planificador d'assignatures Jaume Martí Farriol, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2006/07

  30. Portal del temps sobre dades meteorològiques Francesc Navarro, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2006/07

  31. Laboratori Multimèdia: Vídeo Ignasi Falcó, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2006/07

  32. Laboratori Multimèdia: àudio Daniel Madrid, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2006/07

  33. Estudi de la millora de la microagregació amb post-processat Glòria Pujol, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2006/07. Co. Agustí Solanas

  34. Reus LAN Party Guillermo Sanjuán de Diego, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2006/07

  35. Desplegament de xarxa sense fils a El Rourell Mar Pascual Trigos, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2006/07

  36. Simulador de protocol escalable per a RFID Rafel Gasca, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2006/07. Co. Agusti Solanas

  37. Gestió informatitzada i integrada amb codi de barres Roger Gili, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2006/07

  38. Estudi d'un algorisme evolutiu: maximització de funcions complexes Úrsula González-Nicolás, ETIS, 2006/07. Co. Agustí Solanas

  39. Implementació d'un sistema de marques d'aigua sobre un SGBD Meritxell Figueres Boquera, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2005/06. Co. Agustí Solanas

  40. Implementació d'un detector de comportaments anòmals utilitzant xarxes neuronals Cèsar Pomerol Cruz, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2005/06. Co. Agustí Solanas

  41. Aplicación web para la gestión de horarios de exámenes Mónica Larruy Carrete, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2005/06

  42. Gestión de horarios vía web Javier Hernando Ureta, Enginyeria Informàtica, 2005/06

  43. Diseño de un sistema de seguridad para el hogar basado en cámaras IP Júlia Sigles Robert, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2005/06. Co. Agustí Solanas

  44. Avaluació del servei WWW sobre GPRS Joaquim Camps Aragonès, Enginyeria Informàtica, 2002/03. Co. Josep Domingo Ferrer

[top]

Final degree projects in companies

  1. Desplegament de Fibra Òptica a la Ciutat de Deltebre Bartomeu Barberà Sabaté, Grau Enginyeria Telemàtica, 2014/15

  2. Control de un sistema domótico de seguridad con J2ME Daniel Carrasco Povill, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2013/14

  3. Adaptació d'un motor d'importació a un nou estàndard de fitxers Cristian Requena Barreda, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2011/2012

  4. Aplicatius de gestió del campus Terres de l'Ebre emprant software lliure Josep Llaó Angelats, Emma Sabaté Gasulla, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2011/2012

  5. Disseny d'un sistema de gestió i assistència de parc informàtic Domingo Padillo Rodríguez. Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2009/10

  6. Disseny, implantació i adaptació del sistema d'instrucció de vol del CESDA Cristina Mosquera Ruiz. Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2009/10

  7. Implantació d'un sistema de telefonia IP a l'edifici del Seminari de Tortosa Rosa Tomàs Lorenz. Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2009/10

  8. Soluciones de software libre para el departamento de sistemas informáticos de un centro educativo Jorge Asín Querol. Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2009/10

  9. Disseny, implementació i gestió del sistema Apple Mac OS X en una estructura empresarial David Pena Nolla. Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2009/10

  10. Monitorització de la Xarxa de l'Ajuntament de Reus amb CW LMS Adrià González Cardeña, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2008/09

  11. Pràctiques al CERN Jordi Aranda Sumarroca, Enginyeria Informàtica, 2008/09

  12. Pràctiques a AirFrance Oriol Vaquer Campillo, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2008/09

  13. Proveïment de serveis XPV Carlos Montesó Esmel, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2008/09

  14. Programari per a la gestió de la biblioteca de l'Escola Oficial d'Idiomes Elisa Martínez Schilling, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2007/08

  15. Universal Linear Calibrator Oleguer Huguet, Enginyeria Informàtica, 2006/07

  16. Integració de Serveis Clínics Dèlia Samper, Enginyeria Informàtica, 2006/07

  17. Implantació del sistema integrat Navision Francesc Gómez Blanc, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2006/07

  18. Projecte a Repsol YPF Montse Olivé i Manel Pérez, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2006/07

  19. Projecte URV i IES SEP Vidal i Barraquer Roser Batalla Solé, Anna Salvat i Miracle, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2005/06

  20. Plataforma Informática per al desenvolupament d'una acció promocional a través del web i SMS Néstor Catalán Santos, Enginyeria Informàtica, 2003/04

[top]

Other courses and talks

  1. Viure Internet. Aules de la Gent Gran Universitat Rovira i Virgili (Deltebre, 11/2014)

  2. Viure Internet. Aules de la Gent Gran Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, 11/2013)

  3. Un dia en una smart city: seguretat i privadesa Ciberàgora 2012: (Smart cities: reptes i realitats), Tarragona, 05/07/2012

  4. Viure Internet. Aules de la Gent Gran Universitat Rovira i Virgili (Deltebre, 11/2014)

  5. Ciutadania Digital Institut Jaume I de Salou, 12/2011

  6. Presentacions efectives amb PowerPoint i Word Master Especialista Universitari en Direcció de Màrqueting, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili, 5 h, 12/2006

  7. Pagaments en temps real i protecció de la propietat intel·lectual per a continguts multimèdia Deiminari Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, Universitat Rovira i Virgili, 09/2005

  8. Internet: què en podem treure i què ens hi pot passar Institut Educació Secundària Baix Camp, Reus, 05/2004

[top]

CONTACT
Despatx 242
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Av. Països Catalans 26
43007 Tarragona, Catalonia, Spain
Map
Ph. +34 977 558 867 - Fax. +34 977 559 710
antoni.martinez (at) urv.cat