Instruccions pels autors (pòsters i articles)

Pòsters

Si sou autor d'un pòster, haureu de muntar el pòster abans de la seva presentació i treure'l abans de la finalització de les sessions del dia.

La mida del pòster ha de ser DIN A1 (59,4 cm x 84 cm) aproximadament. Un membre del Comitè local us proporcionarà material per penjar-lo i us ajudarà en qualsevol problema que us pugui sorgir.

Els treballs de la sessió POSTERS I seràn presentats el dijous de 10:40 a 11:00. Els treballs de la sessió POSTERS II seràn presentats el divendres de 10:40 a 11:00. Per a la presentació de pòsters es disposarà de tres minuts per autor, i una transparència. Totes les presentacions hauran d'estar carregades en un mateix ordinador, proporcionat per l'organització. Els moderadors de les sessions de pòsters exigiran màxima rigorositat en el compliment dels temps assignats.

Articles

Us animem perquè aquestes contribucions reflecteixin tant treballs acabats, com treballs preliminars que prometen ser idees innovadores.

 • Les llengües oficials del congrés són el català, el castellà, el francès, l'italià i l'anglès, però només es publicaren en les actes (IOS Press, Frontiers in Artificial Intelligence series) aquells articles redactats en anglès.
 • Totes les contribucions es realitzaran en articles de 10 pàgines com a màxim.
 • La revisió no és anònima i, per tant, es demana que envieu les comunicacions:
  • En forma d'article complet, amb els noms dels autors i llurs afiliacions.
  • Les comunicacions es lliuraran en format PDF.
 • La data límit per a l'enviament dels articles és el 24 de maig (estès).

Guía pels autors per enviar els articles al CCIA'10

Els proceedings del CCIA'10 es publicaran a través d'IOS Press, per la qual cosa els autors han de seguir les següents indicacions:

1. Preparació de l'article:

 • El manuscrit ha de ser enviat com 'camera-ready',
 • la longitud màxima és de 10 pàgines,
 • sense indicar el número de pàgina, i
 • sense capçaleres dinàmiques.

Les instrucciones detallades per a la preparació d'un manuscrit 'camera-ready' es poden descarregar aquí. A continuació trobareu els templates per a preparar els articles en format Word i LaTeX.

Plantilla MS-Word

NOTA: Els proceedings seran publicats en BLANC i NEGRE. Les figures de color s'hauran de transformar de forma que la seva comprensió no es vegi perjudicada al ser impreses en blanc i negre. S'ha de tenir especial cura per aquells gràfics que continguin un gran nombre de corbes.

2. Enviament de l'article:

L'article en format PDF s'ha de pujar a través de la pàgina del CCIA'10 a Easychair:
http://www.easychair.org/conferences/?conf=ccia2010