Comandes bibliogràfiques DEIM


Petició de llibres i altre material bibliogràfic (vídeos, CD, DVD, ...):

El mecanisme de petició consisteix a baixar-se i omplir un full de càlcul OpenDocument o Excel 97 (PC) amb les dades de cada títol que es demani. Passos a seguir:

  1. Baixar-se un fitxer per realitzar les peticions (2011: nou fitxer, no utilitzeu l'antic!!):
  2. Omplir les dades que correspongui (les màximes possibles, per facilitar la localització del llibre: inclós ISBN).
    IMPORTANT: com més dades proporcioneu, més ràpid es trametrà la vostra comanda.
  3. Enviar el fitxer amb les comandes a Pere Millán (pere.millan@urv.cat).

Quan el llibre arribi a la biblioteca, rebreu un avís per correu intern.


NOU!!: e-books Elsevier

La URV vol potenciar l'adquissició de llibres en format electrònic. L'editorial Elsevier ens ofereix la possibilitat de comprar llibres individuals en format electrònic (format PDF, accessibles des de la intranet de la URV o des de fora de la URV amb accés per proxy).

Informació mantinguda per Pere Millán.