Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Jordi Castellà Roca ( CCIA, LSI )
Títol Generació de plans directors d?una xarxa de clavegueram
Tema Empresa
Descripció Un pla director és un projecte segons el qual es parteix d?una situació, en principi problemàtica, d?una xarxa de clavegueram i es fa un estudi per trobar les causes dels possibles problemes per intentar solucionar-los.
Actualment per realitzar plans directors hi ha un procés que es fa en gran part manualment, el procés de treball consisteix a traspassar informació entre diferents programes, tractant les dades en cada cas.
El procés actual és molt lent i hi ha massa feina que es fa de manera manual, per tant l?objectiu bàsic que es busca és automatitzar el màxim possible el procés, a més de millorar-ne alguns punts.
Materies Informàtica aplicada - Bases de dades - Enginyeria del software - Programari - Programació - Simulació - Sistemes d'informació - Projecte d'empresa.
Coneixements Assignatures: Programació, Bases de Dades, Enginyeria del Software I-IV
XML, Bases de Dades, programació .NET
Tecnologia XML, Bases de dades, .NET
Ensenyament EI
Dificultat Molt alta
Assignat a ENRIC MASDEU BOSQUE
Documentació 1. Memòria (.pdf). Memòria del PFC en format PDF.
2. Resums (.pdf). Resums del PFC en CAT, ES i ANG, en format PDF.
 
Projecte finalitzat i defensat !!