Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Alex Arenas ( CCIA )
Títol Data clustering using community structure identification on complex networks
Tema Recerca
Descripció Es tracta a'avaluar el métode de detecció de l'estructura modular de xarxes complexes, com a algorisme de clustering no supervisat. La recerca es centrarà en la classificació de l'IRIS dataset.
Materies .
Coneixements Assignatures: PR, IA
ETIS, coneixements elevats d'anglés
Tecnologia programació en Ada
Ensenyament ETIS
Dificultat Molt alta
Assignat a CLARA GRANELL MARTORELL
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!