Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Francesc Serratosa ( ATC )
Títol diseny i implementació d'un videoclub on-line
Tema Empresa Base de dades, pàgines web
Descripció Es desitja fer el disseny i implementació d'una aplicació web per gestionar un videoclub on-line. El videoclub ha de permetre les operacions bàsiques d'un videoclub actual, és a dir registrar i donar de baixa clients, introduir películes i consultar-les, etc. El videoclub també ha de donar suport al repartidor de películes, indicant la millor ruta a seguir per tal d'arribar al destinatari.
Materies .
Coneixements Assignatures: Programació, Base de dades
Tecnologia SQL
Ensenyament ETIG
Dificultat Mitjana
Assignat a DIEGO MANUEL ESCOBAR NOGALES
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!