Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Jordi Duch Gavaldà ( CCIA )
Títol Creació d'un videojoc 3D controlat amb wiimotes
Tema Grafics per computador, interacció maquina-usuari
Descripció El projecte consisteix en crear un joc 3D que utilitzi un wiimote com a dispositiu d'entrada
Materies .
Coneixements Assignatures: Grafics per Computador, Enginyeria del Software, Xarxes per Computador
Llenguatge C++
Microsoft Visual Studio 2008
Us de les llibreries OGRE
Tecnologia
Ensenyament ETIS
Dificultat Molt alta
Assignat a ANDREU ACCENSI SUBIRATS
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!