Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Jordi Duch Gavaldà ( CCIA )
Títol Desenvolupament d'un joc en HTML5 i JavaScript
Tema Jocs, Grafics per computador, noves tecnologies web
Descripció Es tracta de desenvolupar un joc fent servir les novetats incorporades en l'estandar HTML5.
Materies .
Coneixements Assignatures: Enginyeria del Software, Sistemes Oberts, Grafics per Computador
HTML
Javascript
Tecnologia HTML, Javascript
Ensenyament ETIS
Dificultat Molt alta
Assignat a MARIO RINA BLANC
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!