Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Agustí Solanas i Antoni Martínez Ballesté ( ATC, ET )
Títol Servidor web per a la protecció de conjunts de dades
Tema
Descripció Implementar un servidor que permeti la protecció de fitxers de microdades i sigui ampliable.
Materies .
Coneixements Assignatures:
Programació aplicacions web, estadística, SDC, etc.
Tecnologia
Ensenyament ETTT
Dificultat Mitjana
Assignat a GERARD GUTIÉRREZ VIDAL
Documentació 1. Memòria (.pdf). 2. Resum (.pdf).  
Projecte finalitzat i defensat !!