Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Aida Valls, Montserrat Batet, Karina Gibert ( CCIA )
Títol Disseny i implementació d'una eina per particularitzar ontologies (2/2)
Tema
Descripció En aquest projecte es proposa dissenyar i implementar una eina que permeti generar una subontologia a partir d?una ontologia més general. Aquesta ontologia serà una vista particular i personal de la ontologia general corresponent a la visió que en té un dels usuaris.
Posteriorment les sub-ontologies s'usaran per guiar un procés d'anàlisi de dades.
Materies .
Coneixements Assignatures: Intel.ligència Artificial, Programació II.
Java, Orientació a Objectes
Tecnologia Java, Protege, OWL
Ensenyament ETIG
Dificultat Alta
Assignat a Sergio Martínez Lluís
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!