Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Francesc Serratosa ( ATC, CCIA )
Títol Aplicació gràfica per l'aprenentatge interactiu de la comparació de grafs
Tema Desenvolupament de SW gràfic
Descripció Quan es desitja comparar dues imatges (per exemple dues ditades) el procés bàsic està compost per dues parts. En la primera s'extreuen les parts locals més rellevants de la imatge (les minutiae en les ditades, o cantonades en imatges d'edificis,...). En la segona part es comparen les característiques extretes.
L'objectiu és desenvolupar una aplicació gràfica que serveixi perquè un usuari pugui modificar l'etiquetatge generat automàticament entre les parts locals de les imatges.
Materies .
Coneixements Assignatures: Programació
Tecnologia
Ensenyament ETIG
Dificultat Mitjana
Assignat a PERE BALLVE MACAYA
Documentació 1. Documentacio (.pdf).  
Projecte finalitzat i defensat !!