Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Jordi Duch ( CCIA )
Títol Desnevolupament d'un joc mulitplataforma amb Unity
Tema Scripting, Desenvolupament Multiplataforma, Videojocs
Descripció Es tracta de desenvolupar un joc amb un sistema multiplataforma i compilar-lo simultaniament per a diferents entorns.
Materies Programació - Gràfics - Programació de dispositius mòvils - Android - Videojocs.
Coneixements Assignatures: Grafics per computador, Programació
HTML, Javascript, Visual C#, Disseny 3D
Tecnologia Unity
Ensenyament ETIG
Dificultat Alta
Assignat a OSCAR COLOME HERNANDEZ
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!