Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a David Riaño ( LSI )
Títol Connexió d?analitzador d?orines amb sistema d?informació de laboratori (SIL/LIS)
Tema Empresa
Descripció Per tal que un analitzador pugui enviar els resultats de les anàlisis a un sistema de laboratori cal posar un software pel mig que tradueixi els missatges de la màquina al sistema. Donat aquest cas, es necesari que la máquina també pugui preguntar al sistema dades del pacient i de la petició per treballar en conseqüencia.

La conexió entre aparell i software es fa mitjançant port série amb protocol ASTM. La conexió entre el software i el SIL es fa mitjançant fitxer en format ASTM.

Materies Informàtica aplicada - Bases de dades - Programari - Sistemes d'informació - Projecte d'empresa - Programació web - Web Services.
Coneixements Assignatures: BD
Integració i instal·lació de sistemes d'informació en entorns de temps real.
Tecnologia
Ensenyament ETIG
Dificultat Alta
Assignat a CARLOS ROMERO CEBALLOS
Documentació 1. analitzador (.pdf). document de PFC
2. Resum (.pdf). Resum PFC
 
Projecte finalitzat i defensat !!