Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Xavier Mallafre Porta ( LSI )
Títol Aplicació web per la gestió d?incidències
Tema Empresa
Descripció Aplicació web per la gestió d?incidčncies elčctriques. Aquesta aplicació estarą programada amb el lleguatge PHP. Per gestionar les dades recollides per l?aplicació s?ha creat una base de dades amb MySQL i per emmagatzemar aquesta informació i poder accedir a la aplicació web s?instalarą un servidor exclusiu per a permetre aquestes funcions.
Materies .
Coneixements Assignatures: BD
Tecnologia
Ensenyament ETIS
Dificultat Mitjana
Assignat a RAMON ADAM TORRALBA
Documentació 1. memoria Radam (.pdf). Realització d'una Bases de dades per a emmagatzemar les incidencies electriques de baixa tensio d'una empresa Comercialitrzadora d'energia
2. resum (.pdf).  
Projecte finalitzat i defensat !!