Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Pedro Garcia Lopez ( CCIA )
Títol Web StackSync
Tema Web
Descripció En el dia d'avui la ciència i la tecnologia avancen a passos de gegant, gràcies en gran
part als projectes de desenvolupament i investigacions que existeixen.
Un exemple d'aquests projectes és "StackSync", un Personal Cloud que s'està
desenvolupant dins del projecte europeu CloudSpaces. En ell estan treballant
conjuntament diverses universitats i entitats d'Espanya i Europa incloent la universitat
Rovira i Virgili.
Aquest projecte neix amb la necessitat de crear una aplicació web per StackSync.
L'objectiu és estudiar les tecnologies necessàries per desenvolupar aquesta aplicació i
després posar en pràctica els nous coneixements adquirits.
En aquesta documentació es tractaran els aspectes més importants ocorreguts durant
la creació i desenvolupament d'aquesta aplicació. Es mostraran les decisions de
disseny preses i la forma en què s'ha dut a terme la realització del projecte.

Materies Bases de dades - Enginyeria del software - Programari - Programació web - Web Services.
Coneixements Assignatures: SOB, LP, SD
Web, REST
Tecnologia Web, Python , Django
Ensenyament GEI
Dificultat Mitjana
Assignat a JUAN JOSE LINARES FLORES
Documentació 1. stacksync (.pdf).  
Projecte finalitzat i defensat !!