Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Pedro Garcia Lopez ( CCIA )
Títol Gestió de Col·laboradors pel sector de les Asseguradores
Tema Empresa
Descripció Per resumir en poques línies el projecte de Gestió de Col·laboradors, es tracta d?una aplicació
Web client-servidor multicapa, ja que les tasques es reparteixen entre el demandant (client) i
el proveïdor dels recursos (servidor), a més el codi està distribuït en diferents màquines.
Segueix el patró de disseny model-vista-control, caracteritzat per separar l'interfície d?usuari,
la lògica de l?aplicació i del model de dades.
Està desenvolupada en Java, sota els entorns de treball (FrameWorks) JSF i Spring, a més
d?usar les tecnologies i llenguatges JSP, XML, CSS, AJAX, JQUERY i Javascript.La part de base de
dades està feta ambCobol, tractarem la interacció amb Cobol donat que he estat treballant al
equip Web i no al de DB2.
L?aplicació és un portal per gestionar els professionals col·laboradors d?una asseguradora, de
manera que siguincapaços de realitzar totes les seves gestions relacionades amb
l?asseguradora, de manera descentralitzada, podent comunicar-se entre ells via el portal, sense
que l?asseguradora hagi d?intervenir directament, però sense que aquesta perdi el control
sobre l?estat del procés. L?objectiu és reduir al mínim els tràmits i el temps, per tal que
l?asseguradora pugui ser el més competitiva.
El projecte ha durat prop de 5 anys (ja està en funcionament) i durant aquest temps he
treballat amb un equip de 3 fins a 7 persones. Vaig entrar com un programador sense
experiència i cap al final del projecte he progressat fins a ser analista-programador.

Materies Bases de dades - Enginyeria del software - Programari - Programació web - Web Services.
Coneixements Assignatures: SOB, TAP
Web, enginyeria del programari
Tecnologia Web
Ensenyament ETIG
Dificultat Mitjana
Assignat a ALEIX MORENO GONZALEZ
Documentació 1. colaboradors (.pdf).  
Projecte finalitzat i defensat !!