Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Alexandre Viejo i Jordi Castellà-Roca ( LSI )
Títol Distributed system for private web search with untrusted partners
Tema
Descripció Desenvolupar un sistema distribuït que permeti als usuaris de motors de cerca enviar consultes respectant la seva privacitat. El sistema proposat requerirà la col?laboració de grups d?usuaris, per tant, el disseny de la solució haurà de considerar els problemes de seguretat inherents a l'entorn tractat i aplicar les mesures criptogràfiques adients.
Materies .
Coneixements Assignatures:
Tecnologia
Ensenyament GEI
Dificultat Molt alta
Assignat a CRISTINA ROMERO TRIS
Documentació 1. memoria (.pdf).  
Projecte finalitzat i defensat !!