Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Maria Ferré ( CCIA )
Títol APS: Elaboració d'un model de gestió d'un centre de recursos veïnals
Tema Programa Aprenentatge-Servei
Descripció necessitem un dissseny d'un model organitzatiu per un Centre de Recursos Veïnals que ens permeti veure el calendari de recursos i serveis per oferir a les entitats de la ciutat (APP, web, etc.)
La capacitat de posar en marxa iniciatives conjuntes i noves reflexions són les que ens porten a promoure l'acció col·lectiva per millorar el territori des de la proximitat i des de l'experiència quotidiana.
Materies .
Coneixements Assignatures:
Tecnologia
Ensenyament GEI, GET
Dificultat Molt alta
Documentació