Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Jordi Pujol Ahulló ( LSI, ATC )
Títol Moodle: Graella de qualificació i càlculs avançats
Tema Moodle
Descripció L'objectiu general del projecte és posar a l'abast d'un públic més extens opcions avançades
de qualificació de la graella de qualificacions de Moodle, així com permetre al docent que
pugui comprovar el correcte funcionament del seu sistema de qualificació.
Materies .
Coneixements Assignatures: Sistemes Oberts, TAP
* Enginyeria del software.
* MVC
Tecnologia Moodle, PHP, SQL
Ensenyament GEI
Dificultat Alta
Assignat a DANIEL TOME FERNANDEZ
Documentació 1. Resum públic (.pdf). Resum d'aquest projecte en català, castellà i anglès.
2. Codi font (també a github) (.zip). Codi font del plugin de Moodle, resultat d'aquest projecte.
 
Projecte finalitzat i defensat !!