Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Jordi Pujol Ahulló ( LSI )
Títol Graella de qualificacions de Moodle
Tema Moodle
Descripció Millores sobre la graella de qualificacions per fer-la més ŕgil, clara i operativa.
Materies .
Coneixements Assignatures: Sistemes Oberts, TAP
* Enginyeria del software.
* MVC
Tecnologia Moodle, PHP, SQL
Ensenyament GEI
Dificultat Alta
Documentació