Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Xavier Mallafré ( CCIA, LSI )
Títol Gestio de Qualitat
Tema Sistema de control de qualitat
Descripció Sistema per a controlar la qualitat i gestió d'una sitja
Materies .
Coneixements Assignatures: bd,ibd
Tecnologia
Ensenyament ETIS, ETIG, EI
Dificultat Alta
Assignat a Josep Cochs Gasol
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!