Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Xavier Mallafré ( CCIA, LSI )
Títol Sistema general de Datawarehouse
Tema Datawarehouse
Descripció Implementació d'un sistema historic (vendes i hores treballades) d'una empresa deidcada a la venda de productes
Materies .
Coneixements Assignatures: BD,IBD
Tecnologia
Ensenyament ETIS, ETIG, EI
Dificultat Alta
Assignat a Alexandre Cornet Arnaez
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!