Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Maria Ferré ( LSI )
Títol Ampliació i posta en explotació d’una aplicació web per la gestió de protocols d'actuació en casos de nens autistes.
Tema bases de dades, disseny d’aplicacions web, enginyeria del software.
Descripció L'objectiu del treball és ampliar una aplicació web dotant-la de més funcionalitats i preparar-la per a la fase d’explotació real.
Materies .
Coneixements Assignatures:
Tecnologia
Ensenyament GEI
Dificultat Alta
Documentació