Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a David Riaño ( Llenguatges i Sistemes Informàtics )
Títol Anàlisi del perfil del pacient infanto-juvenil a partir de les dades clíniques dels centres de salut mental de la província de Tarragona amb Rapid Miner
Tema
Descripció L’Hospital Universitari Institut Pere Mata fa el servei públic d'atenció a la salut mental de la població de tota la província de Tarragona. Les dades que es generen en l'acte mèdic d'aquesta atenció s'emmagatzemen un la historia clínica electrònica, que és una gran base de dades. Els investigadors de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata han seleccionat informació d'aquesta base de dades i l'han transformat en una base de dades anònima per a poder-la analitzar. El present projecte es basa en l'ús de l'eina de mineria de dades RAPID MINER per analitzar les dades d'atenció a la població infantil i adolescent (de 6 a 18 anys) que pateixen malalties mentals en relació a l'absentisme. Els professionals creuen que el tipus de pacient que tendeix a fer absentisme a les visites obeeix a un perfil determinat, però desconegut que caldrà identificar amb l'ajut de tècniques de mineria de dades. Es plantegen els següents objectius:

1. Identificar si existeix un patró de pacients o famílies que causen més freqüentment absentisme a les visites programades.

2. Analitzar els perfils de pacients que s'atenen actualment i comparar-ho amb els perfils de fa 4 i 6 anys per veure quines diferències hi ha.

3. Identificar, si existeix, un patró de fenotip de pacient que ha augmentat la demanda dels serveis de salut mental infanto-juvenil de la província de Tarragona.

El treball serà supervisat pel David Riaño y la Dra. Elisabet Vilella. Si t'interessa contacta amb en David Riaño (despatx 139).

Materies .
Coneixements Assignatures: (convenients, no necessàries): IA, EST.
Tecnologia
Ensenyament GEI
Dificultat Alta
Documentació