Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Toni Martínez ( CCIA, ATC )
Títol Sistema de gestió documental d’enginyeria del programari
Tema Aplicacions web
Descripció Es tracta de dissenyar i implementar un sistema de gestió documental per a enginyers i desenvolupadors de programari.
Materies .
Coneixements Assignatures:
aplicacions web, enginyeria del programari
Tecnologia drupal (se’n pot aprendre durant el TFG)
Ensenyament GEI, GET
Dificultat
Documentació