Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Xavier Mallafré ( CCIA, LSI )
Títol Base de Datos BASF
Tema Bases de Dades
Descripció Desenvolupament d'una Base de Dades per el control del Magatzem de tots els recanvis de la Fabrica
Materies .
Coneixements Assignatures:
Tecnologia
Ensenyament ETIS, ETIG, EI
Dificultat Mitjana
Assignat a Joan Figueres Moreno
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!