Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Maria Ferre Bergada ( LSI, ATC )
Títol Ampliació i posta en explotació d'una aplicació web per la gestió de protocols d'actuació en casos de nens autistes
Tema Bases de Dades, Disseny aplicacions Web, Enginyeria del Software
Descripció L'objectiu del treball és ampliar una aplicació web dotant-la de més funcionalitats i preparar-la per a la fase d’explotació real.
Materies Enginyeria del software - Programació web.
Coneixements Assignatures:
Tecnologia
Ensenyament GEI
Dificultat Alta
Assignat a MIRIAM SERRATE FIGUEROA
Documentació  
Projecte en curs !!