Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a David Sánchez ( CCIA )
Títol Disseny i implementació d'una aplicació de gestió de restauració
Tema
Descripció Es tracta de dissenyar i implementar una aplicació de gestió per a restaurants.
Materies Bases de dades - Enginyeria del software - Programari.
Coneixements Assignatures: ADA
Enginyeria del Software
Programació
Interfícies gràfiques
Bases de dades
Tecnologia
Ensenyament GEI
Dificultat Alta
Assignat a XAVIER QUEROL SALVAT
Documentació 1. Memoria (.pdf). 2. Resums (.pdf).  
Projecte finalitzat i defensat !!