Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a David Sánchez ( CCIA )
Títol Disseny i implementació d'una aplicació de gestió esportiva
Tema
Descripció Es tracta de dissenyar una aplicació que permeti gestionar equips de fútbol locals. Es faran servir mètodes d'enginyeria del software per analitzar i dissenyar l'aplicació.
Materies Bases de dades - Enginyeria del software - Programari - Programació - Sistemes d'informació - Programació web.
Coneixements Assignatures: ADA
Enginyeria del Software
Programació
Interfícies Gràfiques
Bases de dades
Tecnologia
Ensenyament GEI
Dificultat Alta
Assignat a JULIÁN LÓPEZ ÁVILA
Documentació 1. Memòria (.pdf). 2. Metatades (.xls). 3. Resums (.pdf). 4. Autorització (.pdf).  
Projecte finalitzat i defensat !!