Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Francesc Serratosa ( ATC )
Títol Dispositius de control de VIdeojocs per l’Aprenentatge de les TIC: DIVITIC
Tema Docència
Descripció A la majoria de les cases tenim consoles de joc que es maneguen amb dispositius específics de captura de la posició o moviments de l’usuari, com per exemple, la Kinect o la WII-balance. Els alumnes que cursen carreres universitàries ja s’han criat a casa amb aquests dispositius i això fa que en siguin bons coneixedors des del punt de vista d’usuari. Aquest coneixement fa que sigui més amigable aprendre les TICs a través d’aquests aparells i per tant, que la corba d’aprenentatge tingui una derivada positiva major.
Tenim l’experiència docent que l’ús de dispositius vistosos, coneguts o divertits fa que l’alumne se senti més motivat i aprengui amb més facilitat i dediqui més hores a l’aprenentatge. Per exemple, ha estat un èxit al Grau d’Enginyeria Informàtica de la URV els sistemes Arduino (ordinadors molt petits que es poden usar per controlar dispositius o robots) per aprendre aspectes de programació d’ordinadors, sistemes operatius, robòtica o equips perifèrics.
L’objectiu del projecte és desenvolupar eines per poder usar dispositius de control de consoles de joc de baix cost (uns 100 euros) que serveixin per a poder fer us d’aquests dispositius en l’aprenentatge de les TIC sense cap coneixement previ dels mateixos des del punt de vista tecnològic. Com es diu col·loquialment, fent un “plug and play”. Amb els coneixements que té l’alumne d’aquests dispositius des del punt de vista de l’usuari i amb la facilitat que suposarà la unió dels mateixos a l’ordinador gràcies a les eines que desenvoluparem, l’alumne es centrarà en la matèria que es vol explicar (programació, sistemes operatius, equips perifèrics,...) amb més motivació.
Materies Ensenyament assistit per ordinador CAE - Perifèrics - Interacció persona-ordinador.
Coneixements Assignatures: Programació i Equips perifèrics
C, dispositius
Tecnologia Windows, Kinect
Ensenyament GEI
Dificultat Alta
Assignat a JULIEN LEPASQUIER
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!