Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Maria Ferre Bergada ( LSI, ATC )
Títol Programació d'un harmonitzador musical
Tema
Descripció La música està formada per una melodia i una harmonia. La melodia és la composició en que es desenvolupa una idea musical, amb independència del seu acompanyament (per exemple, quan es tarareja una cançó), en oposició a la harmonia, que és la combinació de sons simultanis diferents, però acords, que acompanyen a la melodia i completen la cançó.
L’harmonització és una part crucial en la composició d’una cançó, perquè només amb l’harmonització pots fer que una cançó sigui rica i tingui més emoció i color. No obstant, molta gent s’enfronta a la problemàtica de l’harmonització, ja que es necessita molt coneixement musical i anys d’experiència practicant per tal d’harmonitzar correctament una cançó.
La idea principal d’aquest projecte seria crear un programa que, a partir d’una melodia, et proporcionés un acompanyament musical tenint en compte diferents paràmetres que indiqués l’usuari. Per tal de dur a terme aquest objectiu, s’haurà d’harmonitzar una melodia, això voldrà dir escollir els acords corresponents de cada compàs, tenint en compte els paràmetres de l’usuari.
Materies Informàtica aplicada - Programari.
Coneixements Assignatures:
Tecnologia
Ensenyament GEI
Dificultat Alta
Assignat a LIDIA BONDIA MARTIN
Documentació 1. Documentacio (.pdf). 2. Resum (.pdf).  
Projecte finalitzat i defensat !!