Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Maria Ferre Bergada ( LSI, ATC )
Títol Aps amb l'entitat Gremi de Marejants
Tema
Descripció A partir de les necessitats de l’entitat es preveu la realització d’un treball que abordi els següents punts:
• Dissenyar una aplicació que permeti la gestió d’usuaris o socis que conformen l’entitat. Actualment les dades es troben en un fitxer de de MS Access, però estan totalment desactualitzades i no hi ha control sobre el què es té i el què falta. El disseny de l’aplicació s’aprofitaria per a garantir temes de privacitat i normatives de protecció de dades. Es vol complementar l’aplicació amb les necessitats generals de gestió sobre els associats, enviament d’informació, cobrament de quotes (això implica adaptar-se a formats de fitxer tipus Quadern 19 seguint el SEPA (Single Euro Payments Area), entre d’altres.
• Millorar la presencia de l’entitat en les xarxes socials. Actualment l’entitat disposa d’un sistema de mails i una web des actualitzada. El propòsit és dissenyar un sistema de comunicació efectiu utilitzant les eines actuals. Es començarà per crear una pàgina web per a l’entitat (buscar hosting, mailing, etc.) i muntar-ho de tal manera que amb algun CMS (Content Management System) es pugui muntar i gestionar per a qualsevol responsable dins l’entitat. A més es dissenyaran mecanismes per tal de reforçar la presencia a les xarxes socials (Facebook i Twitter).

Materies Enginyeria del software - Programa Aprenentatge-Servei.
Coneixements Assignatures:
Tecnologia
Ensenyament GEI
Dificultat Mitjana
Assignat a FRANCESC RECASENS BISBAL
Documentació 1. Memòria (.pdf). Memòria
2. Resum (.pdf). Resum
 
Projecte finalitzat i defensat !!