Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Francesc Serratosa, Maria Ferré ( ATC )
Títol Aprenentatge psicomotriu a través de dispositius de videojoc
Tema Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Descripció L’objectiu del PFC és la incorporació de nous exercicis psicomotrius usant la Kinect en una plataforma informàtica que es va portar a terme l’any anterior en un altre PFC. Els exercicis psicomotrius es basen en que l’usuari ha de fer uns moviments del seu cos segons uns objectes que apareixen a la pantalla. Gràcies al dispositiu Kinect, l’aplicació informàtica detecta la posició de l’usuari i els seu moviments. Un exemple podria ser seguir una bola que apareix en la pantalla amb la mà. En aquest cas, la puntuació depèn de l’estona que ha aconseguit “tapar” la bola amb la mà.

Aquest PFC està dotat d’una beca subvencionada a través del projecte DIVITIC (Dispositius de Videojocs aplicats a les TIC) de l’Institut de les Ciències de l’Ensenyament. Aquest projecte consisteix en aplicar dispositius de videojocs, com per exemple la Kinect, per l’aprenentatge de les TIC.Materies Enginyeria del software - Programari - Videojocs.
Coneixements Assignatures: Programació
Programació
Tecnologia Windows, C Sharp i Kinect
Ensenyament GEI
Dificultat Alta
Assignat a ADRIÁN GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Documentació  
Projecte en curs !!