Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Robert Rallo ( CCIA, LSI )
Títol Generador de planes web d'assignatura
Tema Aplicacions J2EE
Descripció Es proposa el disseny i implementació d'un entorn per a la gestió automatitzada de planes web docents
Materies .
Coneixements Assignatures: PR2, LP, SOB, PI, DAII
Programació PHP, disseny orientat a objectes, Bases de dades, XML / XSL
Tecnologia PHP, XML, XSL
Ensenyament ETIS
Dificultat Molt alta
Assignat a Xavier Giralt
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!